Inntjeningsbasert verdivurdering

Inntjeningsbasert verdivurdering er den vanligste verdsettelsesmetoden. Det er basert på beregning av avkastningen en investering forventes å generere, samt en såkalt beregningsrate. Metoden fungerer for å evaluere praktisk talt alle operasjoner.

Hva er inntjeningsbasert verdivurdering av selskaper?

Inntjeningsbasert verdivurdering er en svært vanlig måte å verdsette selskaper på. Det er basert på et gjennomsnittlig resultat de siste to til tre årene, men noen ganger opptil fem år tilbake. I tillegg konsentrerer den seg om fremtiden noen år framover i tid.

I tillegg til overskuddet kan følgende tas i betraktning, blant annet:

 • Omsetning
 • Konjunktursyklus
 • Markedsforhold
 • Konkurranse

Vil du stille et spørsmål?

Hvis du har spørsmål om våre tjenester, verdivurdering av bedrifter generelt eller noe annet, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer innen 24 timer på hverdager. Du kan også ringe +46 76-3043437. Vi jobber dessverre ikke med nystartede bedrifter eller enkeltmannsforetak.
  Beregningsrate – Fremtidsprognosen justeres

  Resultatet er listet opp med en faktor som varierer avhengig av vurderingen som gjøres rundt risiko, rentekrav og tidsaspektet.  Ofte er dette tallet mellom 2 og 7. Jo høyere risiko og jo høyere er rentekravet, dette gir en lavere faktor.

  Det finnes en variant av slike inntjeningsbaserte verdivurderinger som kalles DCF-metoden. Hvor den rabatterte kontantstrømmen i nåværende verdi er den såkalte beregningssatsen.

  Jo, større risiko og jo høyere finansieringskostnader, jo høyere er avkastningskravene vanligvis. Dette betyr igjen en høyere beregnet sats.

  Formel for inntjeningsbasert verdivurdering

  I sin enkleste form kan en formel for inntjeningsbasert verdivurdering skrives som følger:

  v = a / i

  der:

  • v = avkastningsverdi
  • a = fremtidig bærekraftig fortjeneste minus 22% selskapsskatt 
  • i = beregningssatsen

  En kompleks verdivurderingsmetode

  Inntjeningsbaserte verdivurderinger er en ganske kompliserte verdsettelsesmetoder basert på flere gjetninger og forutsetninger. Likevel er dette den mest brukte metoden for verdivurdering av et selskap. Det er på grunn av evnet til å kunne veie i aspekter som:

  • Personalet
  • Marked og markedsposisjon
  • Forretningskonsept
  • Teknologi og patenter

  Kort sagt – ting som ikke er synlige i balansen, men som fortsatt er svært viktige for å vurdere verdien av et selskap.

  Når brukes inntjeningsbaserte verdivurderinger av et selskap?

  Som oftest når man kjøper et selskap er evnen til å generere fortjeneste i fremtiden minst like viktig som eiendelene som finnes i selskapet.

  På grunn av sin fremtidsrettede natur brukes inntjeningsbaserte verdsettelser ofte for selskaper som genererer fortjeneste takket være ting som ikke reflekteres direkte til i balansen.

  Denne metoden er godt egnet for:

  • Verdiskapende selskaper
  •  Selskaper i vekst
  • Selskaper som er en investeringscase
  • I utgangspunktet alle selskaper, men spesielt serviceselskaper
  • Selskaper med høye immaterielle verdier

  Inntjeningsbaserte metoder brukes til å forutsi selskapets fremtidige fortjeneste. Her skiller den seg fra substansmetoden, som bare tar hensyn til eiendeler og forpliktelser som eksisterer i selskapet.

  Fordeler

  • Egnet når virksomheten skal drives videre
  • Tar hensyn til verdiene som firmaet kan opprette i fremtiden
  • Tar immaterielle verdier med i betraktningen
  • Kan brukes til å beregne vekst

  Ulemper

  • Tidkrevende
  • Basert på forutsetninger og til en viss grad av gjetning
  • Vanskelig å finne riktig beregningssats for å gjenspeile avkastningskravet
  • Kan være vanskelig å ta i bruk

  Vanlige spørsmål om inntjeningsbasert verdivurdering

  Inntjeningsbasert verdivurdering er en måte å verdsette selskaper basert på et estimat av selskapets evne til å generere fortjeneste i fremtiden – altså en avkastningsverdi.

  Inntjeningsbaserte verdivurderinger er basert på historiske gevinster og et anslag over årenes fremtidige overskudd som justeres opp avhengig av hvor høy eller lav risikoen er og hvilket avkastningskrav som finnes.

  Inntjeningsbasert verdivurdering er godt egnet for nesten alle virksomheter som tjener penger og/eller som viser en trend i omsetningen.

  Inntjeningsbasert verdsetting er ikke egnet for avvikling av selskaper. Det kan også være vanskelig for svært små selskaper, spesielt hvis de ikke tjener penger og ikke har vekst.

  Vanligvis trekker du fra 22 % selskapsskatt (2021) på forventet fortjeneste før beregningen.