Vi tilbyr uavhengig verdivurdering, sakkyndig bistand i rettslige prosesser og provisjonsfri transaksjonsrådgivning
Les mer om verdivurderingKontakt oss

Min Verdivurdering AS tilbyr uavhengig verdivurdering av selskaper. Verdivurderingen er basert på årsregnskapet som er registrert og de opplysningene du oppgir i forbindelse med bestillingen.

 • Verdivurdering med besøk, intervjuer og dyp analyse
 • Enklere (og billigere) verdivurderinger
 • Vi verdivurderer selskaper over hele Norge

Vil du stille et spørsmål?

Hvis du har spørsmål om våre tjenester, verdivurdering av bedrifter generelt eller noe annet, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer innen 24 timer på hverdager. Vi jobber dessverre ikke med start-ups eller enkeltmannsforetak.
  Hva er verdivurdering av selskap?

  Å verdsette en virksomhet handler om å gjøre et estimat på den sannsynlige økonomiske verdien. Aksjeselskaper verdsettes ofte, men det er også mulig å analysere enkeltselskaper, handelsselskaper og andre selskapsformer.

  Hvorfor verdsetter du selskaper?

  Hensikten med å verdsette et selskap er ofte å vite hvilken pris som er rimelig i forbindelse med at et selskap kjøpes, selges eller om noen skal investere i det. Det er også vanlig med verdivurderinger før et generasjonsskifte i en familiebedrift, ved banklån eller deling av eiendom.

  Her på Min Verdivurdering kan du lære mer om hvordan det fungerer.

  Du kan også få hjelp av en av våre eksperter til å foreta en jevnlig verdivurdering basert på hvordan det faktisk ser ut i din virksomhet. I motsetning til de fleste nettbaserte verdivurderinger, bruker vi aldri automatiske analyser og rapporter.

  Gjør en uavhengig verdivurdering av selskapet ditt i dag

  Det kan være mange grunner til å gjøre en verdivurdering av en bedrift eller et foretak.. For å kjøpe eller selge et selskap, av sivilrettslige årsaker, før exit planning eller av nysgjerrighet. 

  Det kan være forskjellige grunner til at en gjør en verdsettelse av et selskap. Og en god verdivurdering av et selskap fungerer bra som dokumentasjon i forhandlinger och tvister i retten.

  Verdsett selskapet med en grundig verdivurdering

  Minverdivurdering er en av Norges mest erfarne eksperter når vi gjør verdivurdering av selskaper. Du må kunne stole på en prissetting. Det er selve formålet med å bringe inn ekstern kompetanse – for å få en nøyaktig vurdering av selskapets verdi.

  Vår verdivurdering inkluderer alltid:

  • Profesjonell verdivurdering med grunnleggende analyse
  • Intervju
  • Vi følger en svært omfattende policy for anti-korrupsjon

  Pass deg for risikoen ved å lage prognoser!

  I Oak har vi et balansert syn på hvordan en verdivurdering bør gjennomføres. Vi er nøye med å basere våre beregninger på fakta.

  Dessverre finnes det mange eksempler på at verdivurderere har drevet med mer spekulasjon.

  Noen ganger må man bruke prognoser i beregningene, men når hele verdsettelsen er basert på forhåpninger, blir det veldig upresist og risikabelt.

  For å illustrere dette har vi utarbeidet et reelt eksempel:

  Eksempler på hvordan en feilaktig prognose kan påvirke verdien av et selskap

  En servicebedrift forberedte seg på å ekspandere til utlandet. I den forbindelse ønsket de å hente inn 7 millioner kroner gjennom en ny emisjon.

  I forkant av emisjonen ble det gjennomført en verdivurdering av selskapet basert på en kontantstrømprognose for de neste seks årene. Selskapsverdien ble estimert til over 40 millioner kroner.

  De forventet en omsetning på rundt 1,8 millioner kroner i 2022, drøyt 13 millioner kroner i 2023 og 74 millioner kroner i 2024. Deretter i et økende tempo opp til vanvittige 470 millioner kroner i 2027.

  Nå som vi har fakta for i hvert fall perioden frem til og med 2023, ser vi at virkeligheten avviker noe fra prognosen. For å si det mildt.

  Det første året var omsetningen akkurat på målet, men allerede det andre året ble målet bommet fullstendig. I stedet for drøyt 13 millioner omsatte selskapet bare for drøyt 1,8 millioner – 7 ganger så lite som prognosen viste.

  Her kan du se grunnlaget for prognosen:

  Tabell som viser kontoene som brukes i en prognose.

  Slik ble det i virkeligheten:

  Grafer som viser hvordan omsetning og resultat ble i virkeligheten.

  Konklusjonen er at verdsettelsen på 40 millioner var mildt sagt oppblåst. Mange ganger høyere enn det som kan anses som rimelig for et selskap av denne typen.

  For å presisere: Min Verdivurdering bruker av og til også prognoser. Det er uunngåelig. Og spesielt i større selskaper med relativt forutsigbare kontantstrømmer kan det fungere.

  Men vi gjør det alltid på en balansert måte. Man bør være ekstra forsiktig når man verdsetter små bedrifter.

  Verdivurding for alle situasjoner

  Når er det lurt å verdivurdere selskaper?

  • Hvis du skal selge selskapet
  • Når du kjøper et selskap
  • Hvis du vil kjøpe aksjer i et selskap
  • Når du vil sammenligne virksomheten din med konkurrenter
  • For strategisk planlegging og investering
  • Når insentiv programmer skal innføres
  • Ved evaluering av strategiske metoder
  • Ved tvungen innløsning av aksjer
  • Skilsmisseoppgjør
  • Arv
  • Ved Forsikringsformål
  • når Skattemessige forhold foreligger
  • Skatteformål
  • Eller hvis du bare er nysgjerrig på hva et selskap er verdt!

  Om å verdivurdere selskaper

  ”(…) å verdivurdere selskaper er absolutt ikke lett. Først og fremst er dette fordi for å vite hva et selskap er verdt i dag, må du vite hva som vil skje i fremtiden. 

  Professor Sven-Erik Johansson 

  Hvordan verdsette et selskap? Les mer her!

  Skal du selge et selskap? Få riktig betalt med en verdivurdering! 

  Hvis du tenker på å selge virksomheten din, kan det bety mye å ha en god verdivurdering i ryggen. Eller planlegger du å selge aksjene dine til en investor?

  Med en velbalansert verdsettelse kan du få prisen du fortjener for din virksomhet.

  Et unotert privateid selskap, i motsetning til børsnoterte selskaper, har åpenbart ikke en aksjekurs som kan fungere som en målestokk for hva markedet mener virksomheten er verdt.  

  Derfor stilles det høyere krav til en solid verdivurdering av selskapet for å finne en rimelig pris.

  Det handler om et kvalifisert anslag snarere enn en eksakt vitenskap. 

  Likevel vil det være viktig å få hjelp fra en ekspert med lang erfaring når det gjelder å verdsette selskapet for å beregne riktig økonomisk verdi.

  Planlegger du å selge virksomheten din?

  Verdivurdere selskap før kjøp

  Det å kjøpe en bedrift vil være en viktig beslutning og du vil selvfølgelig være helt sikker på pris antydningen før kjøpet. Hva en bedrift er verdt handler til syvende og sist om prisen som selgeren og du som kjøper kan være enige om.

  Du vil åpenbart kunne gi et balansert tilbud som har en sjanse til å bli akseptert, men samtidig er lavt nok til at det vil være en god avtale for deg.

  Verdivurderinger handler om å gi deg et nøyaktig og uavhengig bilde av hva virksomheten virkelig er verdt. Det gir et godt grunnlag for å forhandle om prisen slik at budet ditt blir tatt på alvor uten at du risikerer å kjøpe deg inn for dyrt.

  Har du planer om å kjøpe en bedrift? Pass på at du ikke betaler for mye!

  Verdivurdering for deg som skal kjøpe deg inn i et selskap

  Å kjøpe seg inn i et selskap krever en kvalifisert vurdering av hva hver aksje i selskapet er verdt. Kanskje det er rom for forhandlinger rundt prisen, kanskje ikke. Men med riktig kunnskap om den sanne verdien av aksjene, kan du lettere bestemme hvor mange du skal kjøpe – eller om det kan være bedre å avstå fra å investere i selskapet i det hele tatt.

  Våre verdivurderinger brukes til:

  • Nyemisjoner
  • Inntreden av nye partnere
  • Generasjonsskifte
  • Investeringer av private equity

  Skal du kjøpe deg inn i et selskap?

  Eller tenker du på å tilby andre å investere i selskapet ditt?

  Hvordan verdivurderer du et selskap?

  For å si hva et selskap er verdt, må du gjøre detaljerte verdivurderinger av eiendelene, inntjeningskapasiteten og fremtidig potensial.

  Det er mange faktorer å vurdere når du foretar en verdsetting av selskap. Blant annet må du se på selskapets historiske og nåværende evne til å tjene penger, arbeidskapital, strukturell kapital og eierstruktur.

  I tillegg må du ta hensyn til selskapets kontantstrømpåvirkende faktorer, fremtidig fortjenestepotensial og konkurransesituasjon. 

  Tips – Ansett en ekspert for en mer nøyaktig verdivurdering!

  Vi kan verdivurdere selskapet ditt 

  Få hjelp fra en profesjonell og uavhengig ekspert for å finne ut hva et selskap er verdt – enten du er eier eller ikke.

  Minverdivurdering er en av Norges beste eksperter innen prissetting av selskap. Vi jobber med verdivurderinger av selskaper i alle bransjer over hele landet.

  Kontakt oss i dag for å få et skreddersydd tilbud!

  Vanlige spørsmål om verdivurderinger

  • Detaljert grunnleggende analyse av selskapet
  • Komplementær kvalitativ analyse av menneskelig kapital og immaterielle verdier
  • En skreddersydd oppsummering av resultatregnskap og balanse
  • En verdsettelse av selskapet og kurs per aksje

  Minverdivurdering.no tilbyr verdivurdering av alle slags selskaper, enten det er ditt eget selskap eller et selskap du er interessert i å kjøpe. Vi trenger tilgang til finansiell historikk for minst ett år tilbake i tid, noe som er helt åpent for alle aksjeselskaper i Norge.

  Vi starter med å gjøre en detaljert grunnleggende analyse av selskapets regnskap. Deretter gjennomfører vi et intervju på stedet og personlig inspeksjon før vi utarbeider en detaljert rapport om selskapets verdi.

  Et selskap verdivurderes ved å analysere regnskapet og ved å vurdere andre verdier i virksomheten. Ved hjelp av grunnleggende analyse, intervjuer og en inspeksjon er det mulig å gjøre en grundig utført evaluering.

  Hvor lang tid verdivurderingen av selskapet tar, avhenger delvis av hvor stort og komplekst selskapet er, og hvor detaljert verdsettelse nettopp du trenger. Den typiske leveringstiden er to uker fra du har akseptert tilbudet.

  Dessverre vi tilbyr profesjonelle tjenester for verdivurdering av selskaper i Norge som gir deg en veldig godt balansert vurdering av hva selskapet er verdt. En av våre eksperter vil bruke mange timer på å analysere selskapet.

  En avansert verdivurdering med fundamentale analyser, intervju og inspeksjon kan koste mellom 50 000 – 100 000 kr, mens kun en endelig beregning, uten forberedelse eller analyse, kan koste 10 000 – 20 000 kr.

  Hva er bedriften verdt? Les mer!