Vi tilbyr uavhengig verdivurdering, sakkyndig bistand i rettslige prosesser og provisjonsfri transaksjonsrådgivning
Les mer om verdivurderingKontakt oss

Min Verdivurdering AS tilbyr uavhengig verdsettelse av selskap. Verdisettingen er basert på årsregnskapet som er registrert og de opplysningene du oppgir i forbindelse med bestillingen.

 • Verdivurdering av selskap med besøk, intervjuer og dyp analyse
 • Enklere (og billigere) verdivurderinger
 • Vi verdivurderer foretak over hele Norge

Vil du stille et spørsmål?

Hvis du har spørsmål om våre tjenester, verdivurdering av bedrifter generelt eller noe annet, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer innen 24 timer på hverdager. Vi jobber dessverre ikke med start-ups eller enkeltmannsforetak.
  Hva er verdsettelse av selskap?

  Å verdsette en virksomhet handler om å gjøre et estimat på den sannsynlige økonomiske verdien. Aksjeselskaper verdsettes ofte, men det er også mulig å analysere enkeltselskaper, handelsselskaper og andre selskapsformer.

  Verdsettelse av selskap er vanskelig fordi det er så mye å ta stilling til for å vurdere selskapets verdi. Derfor vil svaret på spørsmålet nesten alltid inkludere en ”det avhenger …”

  Den faktiske verdien er selvfølgelig prisen som kjøpere og selgere er villige til å bli enige om.

  Men med riktig dokumentasjon og velvalgt metode, vil det fortsatt være mulig å gjøre et kvalifisert estimat gjennom en profesjonell verdsetting av nettopp ditt foretak.

  Denne informasjonen kan deretter brukes av både kjøpere og selgere – og i andre situasjoner der man kan dra nytte av å verdsette et selskap.

  Hvordan verdsette et selskap – ulike metoder

  Når du verdsetter et selskap, er det mye å ta hensyn til for å beregne den mest mulig nøyaktige verdien. Ved å se på firmaet med en fundamental analyse vil vi få flere perspektiver, og det vil være mulig å skape en velbalansert vurdering.

  En profesjonell verdivurdering av selskap er alltid basert på en eller flere verdivurderingsmodeller.

  Substansmetoden, DCF-metoden, og andre inntjeningsbaserte modeller er de vanligste måtene å verdivurdere et selskap på. 

  Substansmetoden

  I en verdsettelse hvor vi bruker substansmetoden bruker man selskapets egenkapital gjennom deres regnskap som utgangspunkt.

  Ifølge denne modellen er verdien lik justert egenkapital og eventuell merverdi av eiendeler minus utsatt skatt. Noe forenklet kan det sies at substansmetoden beregner forskjellen mellom selskapets eiendeler og gjeld.

  Substansmetoden har fordelen at det er lett å beregne, og det er raskt å få en indikasjon på verdien i selskapet.

  Denne typen verdivurdering av selskap er bra for bedrifter som ennå ikke tjener penger eller i selskaper som ikke er så aktive som for eksempel eiendomsselskaper.

  Den største ulempen ved substanmetoden er at metoden bare tar hensyn til historiske data gjennom regnskapet. Dermed er det ikke noe element av fremtidsrettet verdsettelse av selskap.

  Av denne grunn fungerer substansmetoden dårlig på bedrifter som vokser sterkt. I tillegg mangler denne verdsettelsesmetoden selskapets immaterielle verdier.

  Inntjeningsbasert verdsetting

  En inntjeningsbasert verdivurdering handler om å lage en prognose for selskapets fremtidige avkastning. Dette er den vanligste verdsettelsesmetoden selskaper har.

  En slik prissetting tar vanligvis utgangspunkt i historisk avkastning for å beregne forventet avkastning i fremtiden. Det vil være mulig å måle avkastningen på ulike måter, for eksempel kontantstrøm, fortjeneste eller utbytte.

  Denne modellen for verdisetting av selskap er spesielt egnet for innarbeidede foretak der resultatet er ganske jevnt fra år til år eller der det er en klar trend i omsetning og fortjeneste.

  Verdsettelse med DCF-metoden

  En DCF-verdivurdering er et eksempel på en inntjeningsbasert verdsettelse hvor kontantstrømmen blir brukt som utgangspunkt for prissettingen. DCF står for Discounted Cash Flow, altså rabattert kontantstrøm.

  Beregningen er dermed basert på selskapets kontantstrømmer og er komplisert. Samtidig gir det også en svært nøyaktig verdsettelse av et selskap.

  Hovedprinsippet er at penger i dag er verdt mer enn det er verdt i morgen. Med DCF estimeres og rabattererselskapets fremtidige kontantstrømmer til en nåværende verdi. Det kan tas hensyn til utsiktene i næringen og den økonomiske utviklingen.

  Denne metoden brukes av bankene før de bestemmer hvilke selskapslån som skal innvilges. Denne typen verdsetting av selskap kan gi et godt bilde av mulighetene et selskap har til å nedbetale lånet.

  En Kontantstrømvurdering er ideell for litt større oppstartsbedrifter og børsnoteringer, så vel som for virkelig store selskaper. På samme måte er det mindre bra for små bedrifter og selskaper i næringer som binder opp mye kapital.

  Visste du at – verdsettelse av selskap med DCF-metoden er superinvestor Warren Buffets favorittmetode for å verdivurdere aksjeselskaper?

  Verdsetting basert på markedsverdien til sammenlignbare selskaper

  Å bruke markedsverdien til sammenlignbare selskaper for å verdsette et selskap kan være en god måte å gjøre en verdivurdering på. 

  Derfor er denne metoden for å verdsette selskaper best egnet til aktiviteter med lokale tilknytninger. Typiske eksempler når markedsvurdering passer godt, er for verdsettelse:

  • Kafé
  • Frisørsalong
  • Butikk
  • Restaurant
  • Håndverker

  Fordelen med en markedsvurdering er at metoden er rask og enkel.

  Samtidig er ulempen at den ikke er veldig nøyaktig og derfor fungerer mest som et estimat. Med denne verdivurderingsmetoden går du glipp av enkelte faktorer som lønnsomhet, vekst og komparative fordeler.

  Gjør en uavhengig verdivurdering av selskapet ditt i dag

  Det kan være mange grunner til å gjøre en verdivurdering av en bedrift eller et foretak. For å kjøpe eller selge et selskap, av sivilrettslige årsaker, før exit planning eller av nysgjerrighet

  Og en god verdsettelse av et selskap fungerer bra som dokumentasjon i forhandlinger och tvister i retten.

  Verdsett selskapet med en grundig verdivurdering

  Min Verdivurdering er en av Norges mest erfarne eksperter når vi gjør verdisetting av selskaper. Du må kunne stole på en prissetting. Det er selve formålet med å bringe inn ekstern kompetanse – for å få en nøyaktig vurdering av selskapets verdi.

  Vår verdsettelse av selskap inkluderer alltid:

  • Profesjonell verdivurdering med grunnleggende analyse
  • Intervju
  • Vi følger en svært omfattende policy for anti-korrupsjon

  Pass deg for risikoen ved å lage prognoser!

  I Min Verdivurdering har vi et balansert syn på hvordan en verdisetting bør gjennomføres. Vi er nøye med å basere våre beregninger på fakta.

  Dessverre finnes det mange eksempler på at verdivurderere har drevet med mer spekulasjon.

  Noen ganger må man bruke prognoser i beregningene, men når hele verdsettelsen er basert på forhåpninger, blir det veldig upresist og risikabelt.

  For å illustrere dette har vi utarbeidet et reelt eksempel:

  Eksempler på hvordan en feilaktig prognose kan påvirke verdien av et selskap

  En servicebedrift forberedte seg på å ekspandere til utlandet. I den forbindelse ønsket de å hente inn 7 millioner kroner gjennom en ny emisjon.

  I forkant av emisjonen ble det gjennomført en verdivurdering av selskapet basert på en kontantstrømprognose for de neste seks årene. Selskapsverdien ble estimert til over 40 millioner kroner.

  De forventet en omsetning på rundt 1,8 millioner kroner i 2022, drøyt 13 millioner kroner i 2023 og 74 millioner kroner i 2024. Deretter i et økende tempo opp til vanvittige 470 millioner kroner i 2027.

  Nå som vi har fakta for i hvert fall perioden frem til og med 2023, ser vi at virkeligheten avviker noe fra prognosen. For å si det mildt.

  Det første året var omsetningen akkurat på målet, men allerede det andre året ble målet bommet fullstendig. I stedet for drøyt 13 millioner omsatte selskapet bare for drøyt 1,8 millioner – 7 ganger så lite som prognosen viste.

  Her kan du se grunnlaget for prognosen:

  Tabell som viser kontoene som brukes i en prognose i en verdsettelse av selskap.

  Slik ble det i virkeligheten:

  Grafer som viser hvordan omsetning og resultat ble i virkeligheten.

  Konklusjonen er at verdsettelsen på 40 millioner var mildt sagt oppblåst. Mange ganger høyere enn det som kan anses som rimelig for et selskap av denne typen.

  For å presisere: Min Verdivurdering bruker av og til også prognoser. Det er uunngåelig. Og spesielt i større selskaper med relativt forutsigbare kontantstrømmer kan det fungere.

  Men vi gjør det alltid på en balansert måte. Man bør være ekstra forsiktig når man verdsetter små bedrifter.

  Hvorfor gjør du en verdsetting av selskap?

  Det er mange situasjoner der det kan være nødvendig å verdivurdere selskaper. For eksempel, når det gjelder ulike typer oppkjøp eller salg av aksjer:

  • Oppkjøp av et selskap
  • Investeringer
  • Fusjon mellom to selskaper
  • Salg av et aksjeselskap
  • Slik sammenligner du selskapet med konkurrentene
  • Generasjonsskifte i familiebedrifter
  • Slik evaluerer du ulike strategiske alternativer til en prisning

  Andre ganger blir selskapet verdivurdert av sivile årsaker, for eksempel: 

  • Skilsmisse
  • Rettssak
  • Arv og fordeling av formue
  • Forsikringsformål
  • Beskatningsformål
  • Skattemessige forhold

  Felles for alle saker uavhengig av formålet er at en riktig utført verdsettelse av selskap hjelper deg eller motparten din med å ta den riktige avgjørelsen.

  Visste du at – Mange mennesker gjør en verdivurdering av ren nysgjerrighet. Kanskje firmaet ditt har vokst, og du leker med ideen om å selge det en dag. Da er en prissetting av selskapet en indikasjon på hva du kan forvente.

  Skal du selge et selskap? Få riktig betalt med en verdivurdering! 

  Hvis du tenker på å selge virksomheten din, kan det bety mye å ha en god verdivurdering i ryggen. Eller planlegger du å selge aksjene dine til en investor?

  Med en velbalansert verdsettelse kan du få prisen du fortjener for din virksomhet.

  Et unotert privateid firma, i motsetning til børsnoterte selskaper, har åpenbart ikke en aksjekurs som kan fungere som en målestokk for hva markedet mener virksomheten er verdt.  

  Derfor stilles det høyere krav til en solid verdivurdering av selskapet for å finne en rimelig pris.

  Det handler om et kvalifisert anslag snarere enn en eksakt vitenskap. 

  Likevel vil det være viktig å få hjelp fra en ekspert med lang erfaring når det gjelder å verdsette selskapet for å beregne riktig økonomisk verdi.

  Planlegger du å selge virksomheten din?

  Verdivurdere selskap før kjøp

  Det å kjøpe en bedrift vil være en viktig beslutning og du vil selvfølgelig være helt sikker på pris antydningen før kjøpet. Hva en bedrift er verdt handler til syvende og sist om prisen som selgeren og du som kjøper kan være enige om.

  Du vil åpenbart kunne gi et balansert tilbud som har en sjanse til å bli akseptert, men samtidig er lavt nok til at det vil være en god avtale for deg.

  Verdivurderinger handler om å gi deg et nøyaktig og uavhengig bilde av hva virksomheten virkelig er verdt. Det gir et godt grunnlag for å forhandle om prisen slik at budet ditt blir tatt på alvor uten at du risikerer å kjøpe deg inn for dyrt.

  Har du planer om å kjøpe en bedrift? Pass på at du ikke betaler for mye!

  Verdivurdering for deg som skal kjøpe deg inn i et selskap

  Å kjøpe seg inn i et selskap krever en kvalifisert vurdering av hva hver aksje i selskapet er verdt. Kanskje det er rom for forhandlinger rundt prisen, kanskje ikke. Men med riktig kunnskap om den sanne verdien av aksjene, kan du lettere bestemme hvor mange du skal kjøpe – eller om det kan være bedre å avstå fra å investere i selskapet i det hele tatt.

  Våre verdivurderinger brukes til:

  • Nyemisjoner
  • Inntreden av nye partnere
  • Generasjonsskifte
  • Investeringer av private equity

  Skal du kjøpe deg inn i et selskap?

  Eller tenker du på å tilby andre å investere i selskapet ditt?

  Vi kan verdivurdere selskapet ditt 

  Få hjelp fra en profesjonell og uavhengig ekspert for å finne ut hva et selskap er verdt – enten du er eier eller ikke.

  Min Verdivurdering er en av Norges beste eksperter innen prissetting av selskap. Vi jobber med verdisettinger av selskaper i alle bransjer over hele landet.

  Kontakt oss i dag for å få et skreddersydd tilbud!

  Vanlige spørsmål om verdivurderinger

  • Detaljert grunnleggende analyse av selskapet
  • Komplementær kvalitativ analyse av menneskelig kapital og immaterielle verdier
  • En skreddersydd oppsummering av resultatregnskap og balanse
  • En verdsettelse av selskap og kurs per aksje

  Minverdivurdering.no tilbyr verdivurdering av alle slags selskaper, enten det er ditt eget selskap eller et selskap du er interessert i å kjøpe. Vi trenger tilgang til finansiell historikk for minst ett år tilbake i tid, noe som er helt åpent for alle aksjeselskaper i Norge.

  Vi starter med å gjøre en detaljert grunnleggende analyse av selskapets regnskap. Deretter gjennomfører vi et intervju på stedet og personlig inspeksjon før vi utarbeider en detaljert rapport om selskapets verdi.

  Et selskap verdivurderes ved å analysere regnskapet og ved å vurdere andre verdier i virksomheten. Ved hjelp av grunnleggende analyse, intervjuer og en inspeksjon er det mulig å gjøre en grundig utført evaluering.

  Hvor lang tid verdivurderingen av selskapet tar, avhenger delvis av hvor stort og komplekst selskapet er, og hvor detaljert verdsettelse nettopp du trenger. Den typiske leveringstiden er to uker fra du har akseptert tilbudet.

  Dessverre vi tilbyr profesjonelle tjenester for verdivurdering av selskaper i Norge som gir deg en veldig godt balansert vurdering av hva selskapet er verdt. En av våre eksperter vil bruke mange timer på å analysere selskapet.

  En avansert verdisetting med fundamentale analyser, intervju og inspeksjon kan koste mellom 50 000 – 100 000 kr, mens kun en endelig beregning, uten forberedelse eller analyse, kan koste 10 000 – 20 000 kr.

  Ja, du kan verdivurdere ethvert selskap, enten du er eier, partner eller tredjepart. Det viktige er at du kan få tak i finanshistorien, og detkan du for alle aksjeselskap i Norge med minst ett regnskapsår bak seg.

  De fleste av selskapene som verdsettes er aksjeselskaper. For å vurdere den økonomiske verdien av et aksjeselskap bruker du en eller flere metoder for verdsetting av selskap, for eksempel inntjeningsbasert verdivurdering eller substansmetoden.