Våre tjenester

Verdivurderinger

 • Muntlig verdivurdering med verdivurderingskonsultasjon
  Dette inkluderer både forberedelser og et 2-timers videomøte der du får en muntlig verdivurdering og mulighet til å stille spørsmål.
 • Enkel verdivurdering
  Våre billigste verdivurderinger er hovedsakelig egnet for internt bruk.
 • Verdivurdering for transaksjoner
  I tillegg til den grunnleggende verdivurderingen beskriver vi hva som bør anses som en lav eller høy verdivurdering i denne sammenhengen. Det samme gjelder hva som kan anses som bedre eller dårligere vilkår i transaksjonen, for eksempel en eventuell tilleggskjøpesum som påvirker verdsettelsen.
 • Verdivurdering for rettstvister
  I tillegg til den grunnleggende verdsettelsen legger vi stor vekt på å følge gjeldende svensk og internasjonal rettspraksis.
 • Verdivurdering for bodeling
  Her følger vi relevante prejudikater.
 • Verdivurdering for andre formål
  Det finnes mange andre grunner til at det er behov for en verdivurdering av virksomheten. Hver sak er unik – kontakt oss i dag og la oss diskutere din sak.

Les mer om verdivurdering av selskap

Fullstendig salg eller oppkjøp

 • Dette omfatter alt fra start til slutt. De viktigste komponentene er verdivurdering, sourcing, due diligence og transaksjonsrådgivning. Vår prosess er provisjonsfri.

Les mer om due diligence